Chống thất thoát doanh thu phòng với cốc điện thông minh

Chống thất thoát doanh thu phòng với cốc điện thông minh

Việc quản lý tại khách sạn, resort, nhà nghỉ, các cơ sở karaoke và massage.. thông thường đang áp dụng như sổ sách, camera, khóa từ hoặc các phần mềm đơn lẻ rời rạc... Khá tốn kém nhưng lại chưa thực sự tối ưu và còn đang tồn tại một trong số những vấn đề:

 Thiếu một giải pháp quản lý đồng bộ, tối ưu và đáng tin cậy.

 Thực tế xảy ra nhiều thất thoát về tiền điện và tiền phòng.

 Mất quá nhiều thời gian, công sức cho việc quản lý cơ sở kinh doanh, giám sát nhân viên.

 Chi phí dành cho tiền điện, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế các thiết bị điện ngày một cao.

 Vấn đề an toàn cháy nổ đang hết sức bức thiết, nhất là đối với khu vực thành thị.